ANKARA TİCARET LİSESİ
AÇIK LİSE YÜZ YÜZE EĞİTİM DERSLERİ
DUYURU EKRANI

************************

EK SINAV HAKKI

Mesleki Açık Öğretim Lisesinde dönemini tamamladığı halde alan/dal derslerinden başarısız dersi bulunduğu için mezun olamayan, özellikle bir üniversiteye yerleştirmesi yapılmış öğrencilerden ek sınav talebi gelmektedir.


Bu nedenle; 2013-2014 eğitim ve öğretim yılı ile sınırlı olmak üzere Mesleki Açık Öğretim Lisesi öğrencilerinden;


1-2013-2014 eğitim ve öğretim yılı 2. Dönem sonu itibariyle başarısız alan/dal dersi bulunanların, kayıt esnasında sunduğu tasdiknamesinde veya yüz yüze eğitimde, dönem sonu puanı oluştuğu halde devamsızlıktan başarısız olanlar dahil son sınıf alan/dal dersi kredi toplamı olan 56 kredilik dersten ek sınav yapılacaktır.


2-Sınav başvurularının yüz yüze eğitimin yapıldığı okul/kurumlarca 01-05 Eylül 2014 tarihlerinde alınması, sınav ücreti 20 TL olup 1-5 Eylül tarihleri arasında Ziraat, Vakıf ve Halk Bankası şubelerine yatırılabilecektir. (Daha önceden yatırılması mümkün değildir)


3-Sınavların 08—12 Eylül 2014 tarihlerinde yüz yüze eğitimin verildiği okul/kurumlarca yapılması,


4-Sınav sonuçlarının en geç 16 Eylül 2014 tarihine kadar Mesleki Açık Öğretim Lisesi Bilgi Yönetim Sistemine girilmesi,


5-Yapılacak ek sınav sonucuna göre yüz yüze eğitimini tamamlayan öğrencilerin, yüz yüze eğitimi tamamlama belgeleri ya da dosyalarının en kısa sürede mezuniyet işlemlerinin yapılacağı Mesleki Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğüne gönderilmesinin uygun olacağı değerlendirilmektedir

************************

MESLEKİ AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ
İDARECİLERİNİN OKULUMUZU ZİYARETİ

************************